november 13, 2015

WedCie

De wedstrijdcommissie (wedcie)

Ieder jaar worden er wedstrijden georganiseerd vanuit de NSTB (Nederlandse Studenten Turn Bond), hierbij doen alle studententurnverenigingen van nederland mee. Daarom worden deze wedstrijden ook door het hele land gehouden. Als z’n wedstrijd in Enschede plaats vindt is het aan de wedstrijdcommissie om deze te organiseren. Juryleden zullen door de NSTB worden geregeld. De wedcie moet de toestellen via Bosan regelen, sponsoren zoeken om de wedstrijd te kunnen financieren, alle inschrijvingen regelen.┬áDe wedcie heeft ook als taak een datum en plaats voor de wedstrijd te kiezen, een thema te bedenken en medailles te kopen. Tijdens de trainingen maken we leden enthousiast om mee te doen en we hangen posters op in de zaal. Ook organiseren we na afloop van de wedstrijd een feest voor alle deelnemers. Het organiseren van de wedstrijd is een uitdaging, maar het is erg leuk om te doen!

Er is ook een GNSK wedstrijd per jaar, die ook in een van de studentensteden zal plaats vinden. Als er een GNSK wedstrijd in Enschede plaats vindt, zal de wedcie deze wedstrijd niet hoeven te organiseren omdat de GNSK commissie dan alles al regelt en met vragen naar het bestuur zal gaan.